Zmiany w zasadach odwoływania zajęć dydaktycznych i ustalania konsultacji


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 123/17 zmianie uległy zasady odwoływania zajęć dydaktycznych i ustalania konsultacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie uczelni:

www.ue.katowice.pl/pracownicy/plany-zajec/zasady-odwolywania-zajec-dydaktycznych-i-ustalania-konsultacji.html