III Kongres Informatyki Ekonomicznej, VII Konferencja naukowa „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu Przedsiębiorczości”.

W dniach 24 – 25 października 2019 r. w Olsztynie koło Częstochowy, pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej, wzięli udział w III Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”.


Zdjęcie uczestników III Kongresu i VII Konferencji naukowej

Organizatorami tych wydarzeń był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań informatyki w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej.

Tematyka tegorocznych obrad była ukierunkowana między innymi na zagadnienia takie jak:

  • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych,
  • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji,
  • Kierunki i perspektywy zastosowań Internetu w działalności organizacji,
  • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji,
  • Metody i narzędzia informatyki ekonomicznej,
  • Podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych,
  • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją,
  • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.    
Zdjęcie ze slajdem tytułowym z nazwą III Kongresu i VII Konferencji naukowej
Zdjęcie dr Damiana Kocota na tle baneru reklamowego III Kongresu i VII Konferencji naukowej