Kolejna publikacja w prestiżowym czasopiśmie


Po raz drugi w tym roku artykuł prof. dr hab. Celiny M. Olszak został opublikowany w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Współautorem artykułu jest dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE.

Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej pt. "A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to Adopt Big Data" został opublikowany w czasopiśmie "Sustainability", 2018, Vol. 10, 3734, (IF, 2,075) i jest dostępny on-line

Serdecznie gratulujemy!