Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018/2019

W piątek 11 stycznia 2019 roku – w 82. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Obchody rozpoczęły się tradycyjnym odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur" oraz hymnu państwowego w noszącej imię założyciela i pierwszego rektora uczelni - dr. Józefa Lisaka - auli budynku A.


Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, powitaniem społeczności akademickiej i przybyłych gości oraz przemówieniem, otwarł rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. – "Lata 2017-2018, to czas poprawy pozycji naukowej i sytuacji ekonomicznej, a nade wszystko – wzrostu wartości marki uniwersytetu (…) Zasadniczym pytaniem na dziś i na ten rok jest to, w jaki sposób podejdziemy do szans wynikających z reformy nauki, która ma miejsce w Polsce (…) Stawiamy na doskonałość naukową i wysoką jakość dydaktyki" – zaczął. Przechodząc do celów i uwarunkowań zmian, kontynuował: – "Zmiany procesów i struktur chcemy przeprowadzić ewolucyjnie i bezpiecznie. Ich celem nie jest likwidacja czy ograniczanie oferty dydaktycznej - wręcz jej rozwój w wyniku adaptacji do zmian na rynku edukacyjnym; nie jest ograniczanie zatrudnienia - zakładam wzrost potencjału zwłaszcza w zakresie badawczym; nie jest rozdzielanie zespołów i przemieszczanie komórek organizacyjnych, a stabilizacja aktualnej struktury katedr - tak, abyśmy koncentrowali się na wydajnej pracy". Następnie rektor scharakteryzował krótko proponowane struktury pionowe i poziome, tworzące strukturę macierzową uczelni, będącą kompromisem pomiędzy potrzebą zmian i poczuciem bezpieczeństwa. – "Musimy zintegrować dydaktykę, skończyć z konkurencją wewnętrzną, ograniczyć powtórzenia treści, lepiej wykorzystać kwalifikacje nauczycieli w skali uczelni (…) Musimy maksymalnie wykorzystać posiadane procedury i potencjał kadrowy (…), pamiętać o tym co najważniejsze: o nauce i dydaktyce" – kończąc pokreślił rektor.