Współpraca Koła Naukowego „Hashtag” z biznesem


Miło nam poinformować o nawiązanej strategicznej współpracy Koła Naukowego Informatyki Ekonomicznej „Hashtag” z ING Bankiem Śląskim.
W ramach współpracy członkowie Koła będą mieli możliwość uczestniczenia w wielu inicjatywach Banku i tym samym pozyskiwania nowej, praktycznej wiedzy.

Pierwszym wspólnie realizowanym przedsięwzięciem jest „Meet Me At Mine” – czyli program, w ramach którego studenci mogą korzystać z przestrzeni Banku, organizując różnorodne wydarzenia, czy też uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów Banku.

Więcej informacji o programie: https://www.ing.jobs/polska/studenci-i-absolwenci/my-na-uczelniach/meet-me-at-mine.htm

Spotkania KN „Hashtag” z ING Bankiem Śląskim zostały podzielone na kilka bloków tematycznych, poświęconych analizie danych. Pierwszy z nich dotyczy baz danych i języka SQL, zaś kolejnymi są: wizualizacja danych i raportowanie w PowerBI oraz programowanie i analiza danych z wykorzystaniem Python.