Aktualności

Wywiad ekspercki pracowników naszej Katedry

Miło nam poinformować o wywiadzie eksperckim dotyczącym ochrony danych osobowych. Wywiadu dla TVP Katowice udzielili pracownicy naszej Katedry: dr inż. Tomasz Bartuś oraz mgr Arkadiusz Kisiołek. Materiał został wyemitowany w programie „Relacje.... [Więcej]


Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej na międzynarodowej konferencji HICSS

Miło nam poinformować, że podczas międzynarodowej konferencji Hawaii International Conference on System Sciences został zaprezentowany artykuł Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, dr inż. Tomasza Bartusia oraz dr inż. Pawła Lorka pt. „An... [Więcej]


Komunikat dla studentów

Likwidacja sekretariatu Katedry Informatyki Ekonomicznej [Więcej]


Nowa publikacja pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej

"Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej", red. Celina M. Olszak, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2017. [Więcej]


Pracownicy Wydziału publikują w amerykańskim periodyku "Information & Management"

Miło nam poinformować, że artykuł Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak oraz dr inż. Tomasza Bartusia i dr inż. Pawła Lorka pt. "A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support... [Więcej]


Nawiązanie współpracy Katedry z firmą QlikTech International

Spotkanie pracowników Katedry z przedstawicielami firmy. W przygotowaniu cykl szkoleń i warsztatów dla studentów W. Ekonomii. [Więcej]


Nasza konferencja

Katedra Informatyki Ekonomicznej wspólnie z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego zorganizowała w dniach 17-19 listopada br. konferencję naukową pt. "Twórczość - Innowacyjność - Przedsiębiorczość - Technologie informacyjne w... [Więcej]