Aktualności

Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE z Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii oraz dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE z Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki opublikowali artykuł w czasopiśmie z... [Więcej]


Kierownik Katedry ponownie członkiem KND PAN

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE  została ponownie wybrana na członka Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz... [Więcej]


Stopień naukowy pracownika Katedry

Miło nam poinformować, iż w dniu 23.01.2020 Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadał stopień doktora habilitowanego dr. Janowi Acedańskiemu. Głównym osiągnięciem naukowym habilitanta był cykl... [Więcej]


Pracownicy Katedry otrzymali granty rektorskie

Podczas spotkania opłatkowego w dniu 20.12.2019r. pracownicy Katedry: dr inż. Monika Hadaś-Dyduch oraz dr Jan Acedański odebrali z rąk JM Rektora granty rektorskie przyznane za publikacje artykułów w prestiżowych czasopismach oraz materiałach... [Więcej]


Nagroda rektora dla pracownika Katedry

Z dumą informujemy, iż Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch otrzymała nagrodę rektora indywidualną stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku. [Więcej]


Letnia edycja konferencji AIR2019 za nami

W dniach 18 - 19 czerwca 2019 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Analiza Internacjonalnych Relacji 2019. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja letnia”. To kolejne, już dwunaste... [Więcej]


Publikacja pracownika katedry w prestiżowym czasopiśmie

Z satysfakcją informujemy, że artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego oraz Pana prof. UE dr. hab. Jacka Pietruchy pt. "Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP" został opublikowany w czasopiśmie "Applied... [Więcej]