Aktualności

Pracownicy Katedry otrzymali granty rektorskie

Podczas spotkania opłatkowego w dniu 20.12.2019r. pracownicy Katedry: dr inż. Monika Hadaś-Dyduch oraz dr Jan Acedański odebrali z rąk JM Rektora granty rektorskie przyznane za publikacje artykułów w prestiżowych czasopismach oraz materiałach... [Więcej]


Nagroda rektora dla pracownika Katedry

Z dumą informujemy, iż Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch otrzymała nagrodę rektora indywidualną stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku. [Więcej]


Letnia edycja konferencji AIR2019 za nami

W dniach 18 - 19 czerwca 2019 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Analiza Internacjonalnych Relacji 2019. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja letnia”. To kolejne, już dwunaste... [Więcej]


Publikacja pracownika katedry w prestiżowym czasopiśmie

Z satysfakcją informujemy, że artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego oraz Pana prof. UE dr. hab. Jacka Pietruchy pt. "Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP" został opublikowany w czasopiśmie "Applied... [Więcej]


Pracownicy Katedry odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że podczas Święta Uczelni w dniu 11.01.2019 pracownicy Katedry: prof UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, dr inż. Monika Hadaś-Dyduch oraz dr Jan Acedański odebrali Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Nadane... [Więcej]


Relacja z zimowej edycji konferencji naukowej AIR 2019

W dniu 10 stycznia 2019 r.  odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja zimowa” zorganizowana przez Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii we... [Więcej]


Publikacje dr hab. Alicji Wolny-Dominiak w prestiżowych czasopismach

Z przyjemnością informujemy, iż Pani dr hab. Alicja Wolny-Dominiak jest współautorką dwóch artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy A MNiSW: Koczkodaj W.W., Mazurek M., Strzałka D., Wolny-Dominiak A., Woodbury-Smith M. (2018)... [Więcej]