Aktualności

Medal dla pracownika Katedry

Pani prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę. Niestety, z uwagi na ograniczenia epidemiczne, wręczenie medali odbyło się w formie zdalnej. [Więcej]


Awans pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Katedrze przybył kolejny profesor. Awans na stanowisko profesora UE otrzymał bowiem dr hab. Jan Acedański. [Więcej]


Granty rektorskie i wyróżnienie JM Rektor dla pracowników Katedry

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu 18.12. 2020 r. w formie zdalnej pracownicy Katedry: dr hab. Agnieszka Przybylska- Mazur, prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE dr inż. Monika Hadaś- Dyduch otrzymali granty... [Więcej]


Nagroda Rektora dla Pani dr inż. Moniki Hadaś-Dyduch

Z radością informujemy, że Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch, po raz kolejny już, otrzymała Nagrodę Rektora. Tym razem jest to nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy! [Więcej]


Zebranie Katedry online

Z przyjemnością informujemy, iż pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych pracownicy Katedry przygotowują się do zbliżającej się sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej. Szczegóły techniczne omawiali w trakcie zebrania online.  [Więcej]


Kolejne publikacje "na liście filadelfijskiej"

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Renaty Karkowskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz Pana dr. hab. Jana Acedańskiego pt. "The effect of corporate board attributes on bank stability" został opublikowany w czasopiśmie "Portuguese... [Więcej]


Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE z Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii oraz dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE z Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki opublikowali artykuł w czasopiśmie z... [Więcej]