Kolejna publikacja "na liście filadelfijskiej"


Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Renaty Karkowskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz Pana dr. hab. Jana Acedańskiego pt. The effect of corporate board attributes on bank stability został opublikowany w czasopiśmie "Portuguese Economic Journal" znajdującym się na liście JCR. Z pracą można zapoznać się tutaj.