Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Matematyka (z rachunkiem prawdopodobieństwa),
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Statystyka opisowa,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Statystyka społeczno-gospodarcza,
 • Metody ekonometryczne w analizie rynku pracy, 
 • Statystyka i demografia,
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonometrycznych,
 • Metody ilościowe w finansach i rachunkowości,
 • Metody ilościowe i jakościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • Statystyka medyczna i sprawozdawczość,
 • Statystyka i ekonometria przestrzenna.