Katedra MSE - Informacja wstępna

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała 1 września 1996 r.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Tadeusz Sporek.

Pod patronatem Katedry funkcjonują specjalności: Handel Zagraniczny oraz Biznes Międzynarodowy (w ramach międzywydziałowego kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze).

W Katedrze zatrudnionych jest dziewięciu pracowników, wśród nich profesor tytularny, trzech doktorów habilitowanych i pięciu adiunktów.

W procesie dydaktycznym Katedra specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu zagranicznego i integracji gospodarczej, które cieszą się popularnością wśród studentów Wydziału Ekonomii.