Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej

PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

 

 23 października 2019 r. w Katowicach odbyła się już XVIII Konferencja Naukowa

Miejscem wydarzenia było Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

CELE KONFERENCJI

Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej

Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących

Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w II dekadzie XXI wieku

Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych

Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach

Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący 

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański 

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Assc. Prof. CSc. Vladislav Pavlát, University of Finance and Administration, Prague 

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

• Zjawiska i procesy determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej

• Unia Europejska wobec wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych

• Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej

• Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek

• Problemy regionalnej integracji gospodarczej

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek – Przewodniczący

Dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Dr Anna Czech

Dr Małgorzata Fronczek

Dr Rafał Świtała