Zaproszenie na wydarzenia 16-17.04.2018

W imieniu Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics, CEWSE) oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Drugim Międzynarodowym Kongresie CEWSE "European Security and Stability in a Complex Global Order", który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, budynek 5. Kongres został objęty Honorowym Patronatem J. M. Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Parlamentu Europejskiego.

Kongres ma na celu zainicjowanie debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa UE. W trakcie spotkania prelegenci (praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i zagranicy) oraz pozostali uczestnicy konferencji będą starali się przeanalizować strategiczne, z punktu widzenia państw UE, zagadnienia związane z potencjalnym rozwojem WPZiB UE, wyzwań, jakie przed UE stoją w tym kontekście, wymogów bezpieczeństwa energetycznego, informatycznego czy społecznego oraz ocenić dotychczas podejmowane decyzje w tej sprawie. Podczas konferencji zostanie również podjęta próba wypracowania efektywniejszego sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów we wskazanych obszarach.     

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Debacie CEWSE nt. "EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts", która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, w Bibliotece Głównej.     

Kongres i Debata CEWSE wpisują się w prestiżowy projekt UE kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek i realizowany w Szkole Głównej Handlowej w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.    

Uprzejmie prosimy o rejestrację przez formularz on-line (kongres) i formularz on-line (debata) do dnia 13.04.2018 r.

Językiem obrad będzie język angielski.

Udział w Kongresie i w Dyskusji Panelowej jest bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz profilu CEWSE na Facebooku.

Zaproszenie na wydarzenie

W imieniu Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, CEWSE) oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w CEWSE PhD Workshop „Global Agenda for External Action”, który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. Wydarzenie wpisuje się w prestiżowy projekt europejski kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek i jest realizowany w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację on-line do dnia 25.05.2017 r.

Językiem obrad będzie język angielski i język polski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz profilu CEWSE na Facebooku.

Program do pobrania (j. ang.)

Zaproszenie na wydarzenia

W imieniu Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH w Warszawie (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, CEWSE) oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w CEWSE International Congress „European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy”, który odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. (wtorek), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. Kongres został objęty Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego, a także Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w CEWSE Roundtable Debate “EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, sala 3a.

Kongres i Dyskusja Panelowa CEWSE wpisują się w prestiżowy projekt europejski kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek i realizowany w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Uprzejmie prosimy o rejestrację poprzez formularz on-line do dnia 07.05.2017 r.

Językiem obrad będzie język angielski.

Udział w Kongresie i w Dyskusji Panelowej jest bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz profilu CEWSE na Facebooku.