prof. zw dr hab. Tadeusz Sporek

 • Sporek T., Gospodarka krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów według latynoamerykańskiego modelu integracji, [w.] Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 13-39
 • Sporek T., Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej, Ekonomia XXI wieku, 2019 nr 1 (21), s. 102-114
 • Sporek T., Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, redakcja
 • Sporek T., Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej / red. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 113-124
 • Sporek T., Wpływ brexitu na gospodarkę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Ekonomia XXI wieku, 2019, nr 1 (21) s. 7-35
 • Sporek T., Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja 
 • Sporek T., Dziembała M., Kos-Łabędowicz J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek USA, Chin i Unii Europejskiej w okresie 2006-2016 - analiza porównawcza, red. nauk. Celina M. Olszak, Grzegorz Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 215-237
 • Sporek T., Powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską w latach 2006-2016, Studia Europejskie, 2018, nr 3 s. 153-184
 • Sporek T., Pozycja geopolityczna Stanów Zjednoczonych, [w.] Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych / red. nauk. Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 18-41
 • Sporek T., Udział krajów BRICS i Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym, [w.] Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak, CeDeWu, Warszawa, 2018, s. 99-110  
 • Sporek T., Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce/ red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja
 • Sporek T., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 - trendy, struktura i perspektywy, Studia Europejskie, 2017, nr 4 (84) s. 95-118 
 • Sporek T., Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej w dobie sankcji zagranicznych po wydarzeniach ukraińskich w 2014 roku [w.] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 267-287
 • Sporek T., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej wobec napływu cudzoziemców [w.] Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 55-91
 • Sporek T., Przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych Chin w aspekcie regionalnym i globalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2017, nr 498 s. 326-335
 • Sporek T., Rising significance of globalization in international relations, Central European Review of Economics and Finance, 2017, Vol. 17, nr 1 s. 5-32
 • Sporek T., Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej, Horyzonty Polityki, 2017, Vol. 8, no. 23 s. 183-204
 • Sporek T., Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, redakcja
 • Sporek T., Shengelia T., Prytula N., Voronova E., Ukhanova I., Kurylyak V., Kozak A., Gribincea C., Zborovska A., International Trade. Training manual / ed. Yuriy Kozak, Alexandru Gribincea ; aut.: Yuriy Kozak, Alexandru Gribincea, Tadeusz Sporek i in., Chisinau, 2016, redakcja
 • Sporek T., A. Gribincea, N. Prytula, E. Voronova, I. Ukhanova, A. Kozak, A. Zborovska, International Trade. Training manual, Publishing House Universal, Tbilisi, 2016, redakcja
 • T. Sporek, Y. Kozak, S. Smyczek, A. Gribincea, T. Shengelia, A. Kozak, A. Mamotenko, C. Gribincea, Introduction to International Marketing. Questions & Answers / ed. Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek, S. Smyczewk i inn., Chisinau : Moldova State University, Print Caro, 2016, redakcja
 • Sporek T., Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, Nr 269 s. 7-23 
 • Sporek T., Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej, / red. Yuri Kozak, Tadeusz Sporek; aut.: J. Kozak, T. Sporek, A. Gribincea i in., Centrum literatury naukowej, Katowice, 2016, redakcja
 • Sporek T., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015, Studia Europejskie, 2016, nr 3 (79) s. 79-105  
 • Sporek T., Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie [w.] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2016, s. 263-283
 • Sporek T., The dimensions and features in the economy and politics of the contemporary world, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Nr 447 s. 11-21
 • Sporek T., The main instruments of the EU's trade policy [w.] International Trade. Training manual, / ed. Yuriy Kozak, Tadeusz Sporek, Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi, Cul, 2016, s. 112-123
 • Katarzyna Czech, Małgorzata Dziembała, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Iwona Pawlas, Tadeusz Sporek, Sylwia Talar Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, monografia
 • Sporek T., BRICS jako nieformalny blok współpracy [w.] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 13-25
 • Sporek T., Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na Hiszpanię [w.] Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2015, s. 285-303