Nasza absolwentka laureatką 5 edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą prace z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Z przyjemnością informujemy, że mgr Monika Wiercińska zajęła  I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Nagrodzona praca pt. Kraj pochodzenia jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku odzieżowym została napisana pod kierunkiem prof. UE dr hab. Grzegorza Maciejewskiego. 

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 maja we Wrocławiu, ośrodku prowadzącym 5  edycję konkursu.