Współpraca Katedry MSE z zagranicą

Zagraniczne ośrodki /uczelnie współpracujące z Katedrą:

  • Uniwersytet Hamburg (Katedra Handlu Zagranicznego) HWWA (Wirtschaftsfortschung) Hamburg Uniwersytet Wiedeński
  • Uniwersytet Brandenburg
  • Instytut Gospodarki Światowej w Kiel (Institut für Weltwirthschaft zu Kiel)