Zasoby biblioteczne

Pracownicy Katedry mogą korzystać ze zbiorów Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Są to książki dotyczące m.in. problemów stosunków międzynarodowych, a w szczególności europejskiej integracji gospodarczej.

Biblioteki Wydziałowe mieszczą się w nowej siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach.