Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej - Współpraca z zagranicą

Zagraniczne ośrodki/uczelnie współpracujące z Katedrą:

  •   Universitat Studiorum Polona Vilnensis - Wilno
  •   Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin - Niemcy
  •   Wydział Ekonomiczny Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja  
  •   Croatian GIS Association, Chorwacja   
  •   Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja 
  •  Institute of Social Work, University of Hradec Králové, Czechy
  • Centre National d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale