Dr Anna Sowińska

 1. Oczekiwania studentów wobec przyszłej pracy zawodowej, (w:) Wychowanie w środowisku akademickim. Red. Ks. Grzegorz Polok, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 227–240.
 2. Opinia publiczna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (w:) Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Red. D.Kotlorz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 467–480.
 3. Psychologia na uczelni ekonomicznej: wiedza psychologiczna a kompetencje absolwenta uczelni ekonomicznej. (w:) Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, pod red. K.Jędralskiej i J. Bernais, Wyd. UE, Katowice 2011, s.210-219.
 4. Psychologiczne następstwa ekskluzji społecznej. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 61, 2011, s.121-133.
 5. Psychologia pracy wobec wyzwań współczesności. W: Współczesny rynek pracy (wybrane problemy), red. D. Kotlorz, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 559-568.
 6. Samobójstwo jako konsekwencja niskiej jakości życia w sytuacji bezrobocia. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, Nr 98, 2012, s.163-173.
 7. A. Sowińska, Stres w pracy tymczasowej. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne nr 161, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 162-172.
 8. Sowińska A., Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów: skrypt do wykładów z psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 106, ISBN 978-83-7875-177-9.
 9. Sowińska A., Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia – psychopatologia telepracy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, nr 167, s. 259-266,ISSN 2083-8611.
 10. Sowińska A., Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach, Katowice 2014, nr 197, s. 45-56, ISSN 2083-8611.
 11. Sowińska A., Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów: skrypt do wykładów z psychologii, Wydawnictwo II poprawione, Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 110, ISBN 978-83-7875-23-87.