Pracownik Katedry uczestnikiem Konferencji "Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji"


W dniach 21-22 listopada 2019r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy rozwoju. Mgr Ewa Raczyńska wystąpiła w sesji dedykowanej młodym naukowcom z referatem "Firmy rodzinne i istota rodzinności", efektem udziału w konferencji jest również publikacja w monografii. Dziękujemy Instytutowi Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej za wzorową organizację.