Promocja kierunków na Dniu Otwartym UE


Dnia 26 listopada 2019 r. odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mający na celu zachęcenie kandydatów do studiowania kierunków ekonomicznych.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy naszej Katedry: dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE, dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, dr Wojciech Głód, promując wraz ze studentami i absolwentami kierunki Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Przedsiębiorczość i Finanse.