Koła naukowe działające przy Katedrze

Przy Katedrze funkcjonuje studenckie Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer”, którego opiekunem jest mgr Ewa Raczyńska.