Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
prof. dr hab. Teresa Kraśnicka
Kierownik Katedry
Bud. B; pok. 102
prof. dr hab. Zdenek Mikolasz
Bud. B; pok. 120
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
Bud. B; pok. 119
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE
Bud. B; pok. 117
dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE
Bud. B; pok. 117
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, Prof. UE
Bud. B; pok. 119
dr Maria Boryczka
współpraca w ramach umowy zlecenie
Bud. B; pok. 305
dr Wojciech Głód
Bud. B; pok. 103
dr Martyna Wronka-Pośpiech
Bud. B; pok. 103
mgr Ewa Raczyńska
Bud. B; pok. 119