Najważniejsze publikacje

  • Raczyńska E., Analiza możliwości implementacji koncepcji Lean Management w ochronie zdrowia, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, Rok XXIII nr 7 (lipiec), s. 686-703, ISSN 1231-7853.