Najważniejsze publikacje

1.     Mikoláš, Z.: The Dilemmas of the Contemporary World. Binus Business Review, Volume 7(3), November 2016, p. 271-275. DOI: 10.21512/bbr.v7i3.1612. P-ISSN: 2087-1228 E-ISSN: 2476-9053

2.     Mikoláš, Z. – Fialova, V.: The Dilemas of the Power of Market Economy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Nr 303 · 2016, s. 9 - 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ISSN 2083-8611

3.      Mikoláš, Z. – Karpeta, J.: Przedsiębiorczość rodzinna – wyniki i dalsze kierunki badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 278 · 2016, s. 21 – 29. ISSN 2083-8611

4.      Mikoláš, Z. – Karpeta, J. – Mikolášova, J.: Biznes rodzinny – badania terenowe. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 270 · 2016, s. 209 – 218. ISSN 2083-8611

5.     Mikoláš Z., Karpeta J., Family business – The Potential for Further Business Development in the Czech Republic, International Journal of Development Research 2015, Vol. 5, nr 6, p. 4867-4871, ISSN 2230-0026.

6.     Mikoláš Z., Peterková J., Dilemas of Innovative Dynamism and Social Responsility, Interantional Journal of Investment Management and Finacial Innovations 2015, Vol. 2, No 1/2015, p. 35-40, ISSN 2381-1196, 2381-120X.

7.     Kraśnicka T., Głód G., Ludvík L., Peterková J., Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, Przedsiębiorczość
i Edukacja 2014, Nr 10, s. 316 – 332, ISSN 2083-3296.

8.     Mikolaš Z., Potential Theory and Innovation Dynamics of Enterprise, Studia Ekonomiczne 2014, nr 183, s. 197 – 204, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, ISSN 2083-8611.

9.     Mikoláš Z., Woznikaková Z., Synergic Time Effect of Intelligent Enterprise, International Journal of Latest Research in Science And Technology 2014, Vol. 3, No 3, ISSN 2278-5299.

10.  Kraśnicka T., Głód G., Ludvík L., Peterková J., Perception of Economically Oriented Students' Entrepreneurship in Poland and Czech Republic. Advances in Education Research 2013, vol. 32. 3rd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea, ISBN 978-1-61275-061-3, ISSN 2160-070.