Członkowie Koła

Opiekun Koła:

dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

 

Zarząd Koła:

Dominika Szołtysik - Przewodnicząca Koła

Patrycja Plaszczymąka - Wiceprzewodnicząca Koła

Katarzyna Tomal - Skarbnik

 

Członkowie Koła:

Weronika Kossakowska

Izabela Opiełka

Joanna Plaszczymąka

Klaudia Środa

Oliwia Wiktor

Bernadeta Piontek

Paulina Stefańska

doktoranci: Sabina Gutwińska, Ewa Słaboń, Adam Nowak