Aktualności

Aktualności

Publikacja naszych pracowników w renomowanym czasopiśmie EURAM

Publikacja naszych pracowników w renomowanym czasopiśmie EURAM

Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. dr. hab. Janusza Strużyny z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji oraz dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w renomowanym... [Więcej]


Artykuł współautorstwa Profesor Uniwersytetu Izabeli Marzec w renomowanym czasopiśmie

Artykuł współautorstwa Profesor Uniwersytetu Izabeli Marzec w renomowanym czasopiśmie

Z dumą informujemy, że artykuł współautorstwa dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w czasopiśmie Personnel Psychology (IF ISI: 6.548, MNiSW: 200 punktów). [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

20 listopada 2020 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 marca 2020 r.: OPUS 19 oraz PRELUDIUM 19. Miło nam... [Więcej]


Artykuł pracowników Uniwersytetu opublikowany w czasopiśmie International Journal of Manpower

Miło nam jest poinformować, że w czasopiśmie z listy JCR został opublikowany następny artykuł, który jest rezultatem zrealizowanego przez zespół kierowany przez prof. UE dr hab. Izabelę Marzec grantu NCN Uwarunkowania organizacyjne rozwoju... [Więcej]


Artykuł współautorstwa prof. A. Frączkiewicz-Wronki w czasopiśmie JCR

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa T. Holeckiego, I. Kowalskiej-Bobko, M. Węgrzyn oraz A. Frączkiewicz-Wronki pt. Realization of the EU's Cohesion Policy in Health Care in the Visegrad Group Countries in the Perspective 2014-2020 (The EU's... [Więcej]


Prof. A. Frączkiewicz-Wronka współautorką artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy JCR

Obrazek przedstawia logo international journal of environmental research and public health.

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa T. Holeckiego, M. Węgrzyn, A. Frączkiewicz-Wronki i K. Sobczyk pt. "Oncological Diseases and Social Costs Considerations on Undertaken Health Policy Interventions" ukazał się w czasopiśmie JCR... [Więcej]


Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie JCR

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa I. Kowalskiej-Bobko, M. Gałązki-Sobotki, A. Frączkiewicz-Wronki, K. Badory-Musiał, B. Buchelt pt. "Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych", ukazał się w czasopiśmie... [Więcej]