Aktualności

List gratulacyjny MNiSW dla prof. A. Frączkiewicz-Wronki


W dniu 12 stycznia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska przekazała serdeczne gratulacje prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce z okazji nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Minister podkreśliła przy tym, że "pasja naukowa, talent, wiedza i pracowitość Pani Profesor przyczynią się do rozwoju naszego kraju, przez co umocnią jego pozycję w coraz bardziej konkurencyjnym świecie".