Aktualności

Tytuł naukowy profesora dla prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku nadał Prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce - Kierownikowi naszej Katedry - tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Serdecznie gratulujemy.