Aktualności

Aktualności

Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Dr Paweł Kocoń z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych wraz z ppłk dr. Marekiem Bodzianym z Akademii Wojsk Lądowych opublikowali kolejny artykuł w czasopiśmie TRAMES - Journal of the Humanities and Social Sciences znajdującym się na... [Więcej]


Publikacja w prestiżowym czasopiśmie

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych opublikowała artykuł naukowy pt.: "Stakeholders and resources in public hospitals. Towards an integrated view" w czasopiśmie Argumenta... [Więcej]


Artykuł pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Dr Piotr Tworek z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych opublikował artykuł naukowy pt. "Risk Management in Coal-Mines – Methodical Proposal for Polish and Czech Hard Coal Mining Industry" 2018, Vol. 23, No. 1, pp. 72-80, w... [Więcej]


Efekty współpracy z ośrodkami naukowymi na Śląsku

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi na Śląsku – Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – przynosi efekty.  [Więcej]


Artykuł pracownika Uczelni w prestiżowym wydawnictwie

Artykuł pracownika Wydziału Ekonomii w prestiżowym wydawnictwie

Artykuł pracownika Wydziału Ekonomii: dr Pawła Koconia oraz ppłk dr inż. Marka Bodzianego z Akademii Wojsk Lądowych pt. "Military science and management science – methodological connection in the context of culture of organization" został... [Więcej]


"Rozwinąć skrzydła" na Narodowym Kongresie

W dniach 21-23 września odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości, podczas którego przedstawiciel naszej Uczelni promować będzie formy wsparcia dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz książkę i kampanię "Rozwinąć skrzydła". [Więcej]


Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka w bazie ekspertów ds. ekonomii społecznej

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik naszej Katedry, oraz dr Martyna Wronka-Pośpiech z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego zostały włączone do bazy ekspertów ds. ekonomii społecznej, tworzonej w ramach projektu... [Więcej]