Aktualności

II etap konkursu w ramach konsorcjum PROGRES 3

15 marca br. prof. UE dr hab. Janina Harasim, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej, prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału... [Więcej]


Nasze doktorantki w Projekcie "B+R = Konkurencyjność Gospodarcza"

Mgr Katarzyna Burda-Świerz oraz mgr Karolina Szymaniec, doktorantki prof. UE dr. hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, zakwalifikowały się do Projektu "B+R = Konkurencyjność Gospodarcza”... [Więcej]