Koła naukowe działające przy Katedrze

Katedra ma w swej pieczy: 

 1. Koło Naukowe Etyki
  (opiekun Koła - ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE).
 2. Koło Inicjatyw Studenckich w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym
  (opiekun Koła – dr Michał Kapias) Facebook,
 3. Koło Naukowe Fascynatów Filozofii
  (opiekun Koła – dr Michał Kapias),
 4. Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem
  (opiekun Koła – dr Paweł Kocoń).

Przy Katedrze działa również Studencka Organizacja Public Relations "PRogress".