Informacje dla autorów

Artykuły nadesłane i/lub prezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w czasopismach i monografii:

  1. Studia Ekonomiczne Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt wg MNiSW)
  2. Zarządzanie Publiczne (14 pkt wg MNiSW)
  3. Organizacja i Kierowanie (14 pkt wg MNiSW)
  4. International Journal of Contemporary Management (14 pkt wg MNiSW).
  5. Monografia naukowa wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (5 pkt) Podstawą kwalifikacji artykułu do odpowiedniej publikacji będzie suma ocen 2 recenzentów i decyzja Rady Naukowej oraz dostosowanie artykułu przez Autora do wymagań czasopisma lub wydawnictwa. 

Warunkiem publikacji jest: 

  • przesłanie tekstu artykułu sformatowanego zgodnie z wymogami wydawnicznymi w wersji elektronicznej (plik.doc/plik.docs) na adres Komitetu Organizacyjnego kzpins@ue.katowice.pl, a następnie po zakwalifikowaniu tekstu do wydania
  • w konkretnym wydawnictwie dostosowanie go przez Autorów do wymogów formalnych czasopisma lub wydawnictwa,
  • przesłanie wydrukowanego i podpisanego oświadczenia Autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych szczegóły
  • uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Wymogi wydawnicze