Kontakt

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Tel.: 32 257 7503, 32 257 7532, 32 257 7500
e-mail: kzpins@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl/pr-zp-2018