Podstawowe informacje

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, we współpracy z Burmistrzem Tarnowskich Gór oraz Zakładem Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają na wspólną konferencję w ramach XII PR FORUM 2018 oraz V Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego, pt.: Kultura jak obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni publicznej.

Celem konferencji jest integracja środowiska specjalistów zajmujących się naukowo, dydaktycznie i praktycznie działalnością public relations oraz zarządzania publicznego.

____

Konferencja ta jest realizowana w ramach cyklicznych spotkań jako XII PR FORUM 2018 oraz V Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego a jej celem jest integracja środowiska specjalistów zajmujących się naukowo, dydaktycznie i praktycznie działalnością public relations i zarządzania publicznego.