Warunki uczestnictwa

1. Prelegenci oraz uczestnicy proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie
formularza elektronicznego. Zgłoszenie jest ważne wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej.

2. Ze względu na ponoszone koszty i zobowiązania związane z organizacją konferencji wniesione opłaty konferencyjne nie będą podlegać zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania referatu do publikacji przez recenzentów.

3. Opłatę konferencyjną w wysokości:

  • 600 zł – obejmującą koszt uczestnictwa wraz z referatem (wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji, lunch, przerwy kawowe i uroczysta kolacja pierwszego dnia, wjazd do Tarnowskich Gór i zwiedzanie miasta oraz Zabytkowej Kopalni Srebra drugiego dnia konferencji),
  • 100 zł - obejmującą koszt uczestnictwa bez referatu (lunch, przerwy kawowe i uroczysta kolacja pierwszego dnia, wjazd do Tarnowskich Gór i zwiedzanie miasta oraz Zabytkowej Kopalni Srebra drugiego dnia konferencji)

proszę wnieść na konto:
ING Bank Śląski S.A., Katowice
nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
Z dopiskiem: XII PR i V ZP oraz imię i nazwisko Uczestnika

4. Koszty podróży do Katowic oraz noclegu pokrywają indywidualnie uczestnicy konferencji.