Ważne daty

 • 30.06.2018 - Zgłoszenie udziału w konferencji z referatem
 • 10.07.2018 - Informacja o przyjęciu referatu
 • 15.07.2018 - Przesłanie tekstu referatu
 • 15.08.2018 – dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji z referate
 • 15.08.2018 – przesłanie tekstu referatu
 • 20.08.2018 – informacja o przyjęciu referatu
 • 08.09.2018 – zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu
 • 15.09.2018 – dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji bez referatu
 • 20.09.2018 – przesłanie szczegółowego programu uczestnikom konferencji
 • 15.10.2018 – informacja o zakwalifikowaniu referatu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii, przesłanie recenzji referatu
 • 07.11.2018 – przesłanie referatów poprawionych według  uwag recenzentów i dostosowanych do wymogów redakcyjnych konkretnego wydawnictwa (w zależności od kwalifikacji przez Recenzentów)