Zakres tematyczny konferencji

 Potencjał kulturowy regionu – teoria i praktyka

 Kultura jako obszar zarządzania publicznego

 Kultura jako obszar komunikowania w przestrzeni publicznej

 Wpływ kultury na rozwój ekonomiczny i społeczny regionu

 Strategie public relations dla kultury i sztuki oraz instytucji kultury

 Społeczne i/lub publiczne funkcje PR-u w działalności kulturalnej

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych. Aspekty kulturowe