Eco-bot w mediach


W ostatnim czasie zmniejszyła się aktywność naukowa katowickiego zespołu, związana z projektem eco-bot. Nasz zespół, w skład którego wchodzą m.in. dr Sylwia Słupik (kierownik zespołu, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej) dr Joanna Kos-Łabędowicz (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) oraz dr Joanna Trzęsiok (pracownik naszej Katedry),  opracował model, oparty na teoriach behawioralnych oraz wielowymiarowych metodach statystycznych. Model ten jest jądrem aplikacji eco-bot, która ma na celu zachęcenie użytkownika do bardziej ekonomicznego oraz ekologicznego zużywania energii.

Projekt wchodzi właśnie w fazę testową. Nie oznacza to jednak końca prac zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic. Teraz nasze starania będą miały na celu upowszechnienie aplikacji, nad którą pracujemy. Polecamy więc wywiad z dr Słupik, artykuł na ten temat, a także krótki wprowadzający film, zamieszczony na serwisie YouTube.