Pracownicy Katedry wyróżnieni przez Rektora


20 grudnia 2019 r., w trakcie spotkania opłatkowego, Rektor uhonorował nagrodami wyróżniających się pracowników naszej Uczelni. Miło nam poinformować, że w trakcie tej uroczystości docenieni zostali również pracownicy Katery Analiz Gospodarczych i Finansowych:

  • kierownik Katedry prof. Eugeniusz Gatnar – za aktywne promowanie Uczelni w mediach ogólnopolskich i regionalnych
  • dr Ewa Genge – za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksowanym w bazie Journal Citation Reports, które posiada odpowiedni wskaźnik