Prof. Gatnar przewodniczącym Naukowej Rady Statystycznej GUS

20 grudnia 2019 r., zarządzeniem Prezesa GUS – Dominika Rozkruta, prof. Gatnar został powołany na przewodniczącego Naukowej Rady Statystycznej


Naukowa Rada Statystyczna działa przy Prezesie GUS i jest to organ opiniodawczo-doradczy. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych, które mają na celu udoskonalenie systemu badań statystycznych. Obecna Rada, licząca 31 członków, została powołana na kadencję 2020–2024

Więcej informacji można znaleźć tutaj