Doktorant

mgr Jakub Kubiczek

pokój:   Bogucicka 3a
            Bud. B; pok. 317
            40-228 Katowice

email: jakub.kubiczek@edu.uekat.pl

telefon: +48 32257-7091

Konsultacje

w semestrze letnim 2019/2020

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje stacjonarne zostają odwołane do 10.04.2020. Proszę o kontakt drogą mailową na adres jakub.kubiczek@edu.uekat.pl.

Czynny udział w konferencjach

 • III Seminarium Studencko-Doktoranckie pt "Paradygmat zrównoważonego rozwoju w turystyce – wybrane praktyki działań" (10.03.2020). Referat: Wpływ koronawirusa na rozwój turystyki.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (09.01.2020). Referaty: Historia bankowości centralnej w Polsce; Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze w finansach osobistych - problematyka pomiaru; Płaca minimalna i jej znaczenie ekonomiczne. Postery: Zadłużanie się jako element finansów osobistych; Oszczędzanie jako element finansów osobistych; Gospodarstwo domowe w procesie wymiany rynkowej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część V - Nauki Interdyscyplinarne" (13.12.2019). Referaty: Dobra społecznie niepożądane jako główny motyw Władcy Pierścieni; Quo vadis, Polsko?
 • VI Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury” (14.11.2019). Referat: Analiza działalności kulturowej biznesu w kontekście koncepcji CSR. Poster: Kluby piłkarskie a działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część IV - Nauki Interdyscyplinarne" (20.09.2019). Referat: Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD – od kształcenia po zarobki.
 • Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Młody Naukowiec - Część VII. Nauki interdyscyplinarne" (12-13.09.2019). Referaty: Wynagrodzenie personelu medycznego a jakość świadczonych usług zdrowotnych, Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne.
 • International Conference on Enhancing Consumer Awareness. Prospects for Advancing Consumers Rights Protection on Traditional and Digital Market Katowice (16-18.06.2019). Referat: Insurance as a compensate method for the financial consequences of accidents with an indication of tourist services consumers.
 • XLIII Studencka Konferencja Naukowa (30.05.2019). Referaty: Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, Los polskich księgarni – budowa scenariuszy.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duch Rozumu. Badania młodych naukowców inspirowane religią (8.05.2019) Referat: Społeczeństwo obywatelskie w myśli katolickiej Jana Pawła II.
 • V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (29.04.2019). Referat: Statystyczna analiza decyzji. Poster: Podejmowanie decyzji a statystyka.
 • Ogólnoukraińskie Forum w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych "Rozwój handlu międzynarodowego w warunkach globalnej nierównowagi gospodarczej" (11.04.2019). Referat: Nierówności – przyczyny, pomiar i ich efekty / Нерівності - причини, вимірювання та їх наслідки.
 • VI Konferencji Naukowej „MŁODZI O SPORCIE 2019”. Praca na medal – czyli perspektywy rozwoju w sporcie (10.04.2019). Poster: Analiza sektora piłki nożnej – wartości rynkowej piłkarzy, ich wynagrodzeń i umiejętności.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z tematem przewodnim: „Młody Naukowiec Część V Nauki Interdyscyplinarne” (04-05.04.2019). Referat: Ubezpieczenia turystyczne – studium przypadku.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (9-10.01.2019). Referaty: Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych, Modele DSGE a polityka pieniężna, Transformacja systemowa z perspektywy pokolenia milenijnego, Społeczeństwo obywatelskie (na przykładzie miasta Sosnowca). Poster: Budowa modeli DSGE.
 • II seminarium studencko-doktoranckie (18.12.2018). Referat: Lowcostowe lotniska w Europie.
 • V Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” z tematem przewodnim „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” (20.11.2018). Referat: Kultura w Polsce – analiza zmian.
 • XLII Studencka Konferencja Naukowa (07.06.2018). Referaty: Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT, Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa.
 • III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego tematem przewodnim Wyzwania innowacyjne  (26-27.03.2018). Poster: Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego.
 • II  Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (18-19.01.2018). Referat: Wizualizacja wyników badań naukowych.

Publikacje

 • Kubiczek J. (2020), Quo Vadis, Polsko? Analiza wskaźników makroekonomicznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 60-72.
 • Kubiczek J. (2020), Zagadnienia ekonomiczne we Władcy Pierścieni [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 73-81.
 • Kubiczek J. (2019), Statystyczna analiza decyzji jako metoda wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności [w:] „Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe część II", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 86-96.
 • Kubiczek J. (2019), Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVI. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 74-81.  
 • Kubiczek J. (2019), Personel medyczny – ekonomiczne uwarunkowania zawodu a jakość usług medycznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 36-43.
 • Blinda P., Kubiczek J. (2019), Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 495-505.
 • Kubiczek J. (2019), Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce – analiza i porównanie ofert [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XIII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 105-117.
 • Bochenek M., Kubiczek J. (2019), Społeczeństwo obywatelskie – geneza pojęcia i jego współczesny aspekt [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 27-41.
 • Kubiczek J., Wydmański W. (2019), Transformacja systemowa w Polsce z perspektywy pokolenia Z [w:]  "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 238-249.
 • Kubiczek J. (2019), Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 227-237.
 • Kubiczek J. (2019), Modele DSGE, narzędzie wspomagania polityki pieniężnej [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe, część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 216-226 (błędnie opublikowane w Naukach humanistycznych i społecznych część I).
 • Kubiczek J, Kopeć J. (2019), Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 81-86.
 • Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – budowa scenariuszy [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 71-75
 • Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 76-80.
 • Kubiczek J. (2019), Wyzwania instytucji kultury w zakresie marketingu i sponsoringu przez biznes [w:] Reformat B., Kwiecień A. i Nocoń A. (red.),"Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury" (w druku).
 • Kubiczek J. (2019), Statystyczna analiza decyzji jako metoda wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część II", Idea Knowledge Future, Świebodzice (pozytywna recenzja).
 • Kubiczek J. (2018), Wielowymiarowe znaczenie pieniądza [w:] "Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów", Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, s. 88-98.
 • Kubiczek J. (2018), Wizualizacja wyników badań naukowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 159-174.
 • Kubiczek J. (2018), Analiza zjawiska bezrobocia i jego dynamiki w Polsce w latach 2012-2017 [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018 cz. II, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 187-203.
 • Kubiczek J. (2018), Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 77-80.
 • Kubiczek J. (2018), Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 156-163.
 • Kubiczek J. (2018), Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego [w:] S. Kamiński (red.) "PN Statystyka publiczna a samorząd terytorialny", nr 518, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-110.