Doktorant

mgr Jakub Kubiczek

pokój:   Bogucicka 3a
            Bud. B; pok. 317
            40-228 Katowice

email: jakub.kubiczek@edu.uekat.pl

telefon: +48 32257-7091

Konsultacje

w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje stacjonarne zostają odwołane. Proszę o kontakt drogą mailową na adres jakub.kubiczek@edu.uekat.pl.

Czynny udział w konferencjach

 1. VII Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury” (5.11.2020). Referat: Kultura w kryzysie pandemicznym SARS-CoV-2
 2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami” (23-24.10.2020). Referat: Pokolenie Z na rynku pracy – procesy dostosowawcze pracodawców
 3. Virtual Academic Conference on the Global Impact of the Coronavirus (COVID-19) VACCOVID-2020 (15.09.2020). Referat: The impact of information about COVID-19 on investor behavior.
 4. International Online Conference Economics & Social Sciences (8-9.09.2020). Referat: Know your rights - cancelled or delayed flights in the EU.
 5. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Omnibus cz IV" (20-21.08.2020). Referaty: Założenie racjonalności a rzeczywistość pandemii, Ocena skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa w branży turystycznej, Złoto na rynku finansowym.
 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarność w zarządzaniu organizacją XXI wieku Inter_Fama'2020" (30.06.2020). Referat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie koronawirusa – działalność fakultatywna czy obowiązek?
 7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie (18.06.2020). Referat: Decyzje banków centralnych w obliczu pandemii koronawirusa.
 8. International Online Conference on Economics & Social Science (20-21.05.2020). Referaty: (In)Efficiency of the Public Sector Organization (Money Heist Example); Payment Methods in E-Commerce.
 9. Konferencja naukowa "Medycyna i zdrowie. Aspekty interdyscyplinarne" (20-24.04.2020). Referat: Obrót lekami w ewidencji danych finansowych apteki.
 10. III Seminarium Studencko-Doktoranckie "Paradygmat zrównoważonego rozwoju w turystyce – wybrane praktyki działań" (10.03.2020). Referat: Wpływ koronawirusa na rozwój turystyki.
 11. VI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (09.01.2020). Referaty: Historia bankowości centralnej w Polsce; Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze w finansach osobistych - problematyka pomiaru; Płaca minimalna i jej znaczenie ekonomiczne. Postery: Zadłużanie się jako element finansów osobistych; Oszczędzanie jako element finansów osobistych; Gospodarstwo domowe w procesie wymiany rynkowej.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część V - Nauki Interdyscyplinarne" (13.12.2019). Referaty: Dobra społecznie niepożądane jako główny motyw Władcy Pierścieni; Quo vadis, Polsko?
 13. Ogólnokrajowa konferencja naukowa „Młody Naukowiec część VIII – Nauki Interdyscyplinarne” (25-27.11.2019). Referaty: Pożoga wstrętnej inflacji, Nobel z Ekonomii 2019 a zagadnienia ekonomii menedżerskiej, analiza dynamiki budżetu Polski w latach 2000-2018.
 14. VI Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury” (14.11.2019). Referat: Analiza działalności kulturowej biznesu w kontekście koncepcji CSR. Poster: Kluby piłkarskie a działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część IV - Nauki Interdyscyplinarne" (20.09.2019). Referat: Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD – od kształcenia po zarobki.
 16. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Młody Naukowiec - Część VII. Nauki interdyscyplinarne" (12). Referaty: Wynagrodzenie personelu medycznego a jakość świadczonych usług zdrowotnych, Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne.
 17. International Conference on Enhancing Consumer Awareness. Prospects for Advancing Consumers Rights Protection on Traditional and Digital Market Katowice (16-18.06.2019). Referat: Insurance as a compensate method for the financial consequences of accidents with an indication of tourist services consumers.
 18. XLIII Studencka Konferencja Naukowa (30.05.2019). Referaty: Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, Los polskich księgarni – budowa scenariuszy.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duch Rozumu. Badania młodych naukowców inspirowane religią (8.05.2019) Referat: Społeczeństwo obywatelskie w myśli katolickiej Jana Pawła II.
 20. V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (29.04.2019). Referat: Statystyczna analiza decyzji. Poster: Podejmowanie decyzji a statystyka.
 21. Ogólnoukraińskie Forum w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych "Rozwój handlu międzynarodowego w warunkach globalnej nierównowagi gospodarczej" (11.04.2019). Referat: Nierówności – przyczyny, pomiar i ich efekty / Нерівності - причини, вимірювання та їх наслідки.
 22. VI Konferencji Naukowej „MŁODZI O SPORCIE 2019”. Praca na medal – czyli perspektywy rozwoju w sporcie (10.04.2019). Poster: Analiza sektora piłki nożnej – wartości rynkowej piłkarzy, ich wynagrodzeń i umiejętności.
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z tematem przewodnim: „Młody Naukowiec Część V Nauki Interdyscyplinarne” (04-05.04.2019). Referat: Ubezpieczenia turystyczne – studium przypadku.
 24. IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (9-10.01.2019). Referaty: Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych, Modele DSGE a polityka pieniężna, Transformacja systemowa z perspektywy pokolenia milenijnego, Społeczeństwo obywatelskie (na przykładzie miasta Sosnowca). Poster: Budowa modeli DSGE.
 25. II seminarium studencko-doktoranckie (18.12.2018). Referat: Lowcostowe lotniska w Europie.
 26. V Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” z tematem przewodnim „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” (20.11.2018). Referat: Kultura w Polsce – analiza zmian.
 27. XLII Studencka Konferencja Naukowa (07.06.2018). Referaty: Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT, Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa.
 28. III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego tematem przewodnim Wyzwania innowacyjne  (26-27.03.2018). Poster: Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego.
 29. II  Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (18-19.01.2018). Referat: Wizualizacja wyników badań naukowych.

Publikacje

 1. Bieleń M., Kubiczek J. (2020), Response of the labor market to the needs and expectations of Generation Z, "e–mentor", 4(86), p. 87-94.
 2. Kubiczek J. (2020), Corporate Bond Market in Poland – Prospects for Development, "Journal of Risk and Financial Management", 13(12), 306.
 3. Kubiczek J. (2020), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie linii lotniczych, "Marketing i Rynek", 10, s. 23-29.
 4. Kubiczek J., Górowska M. (2020), Obrót lekami w ewidencji danych finansowych apteki [w:]. Naumowicz M. (red.), "Medycyna i zdrowie. Wyzwania XXI wieku", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 89-100.
 5. Kubiczek J. (2020), Polityka monetarna FED, EBC oraz NBP w obliczu pandemii SARS-CoV-2 [w:], Borcuch A., Kubiczek J. (red.), "Ekonomia i finanse w XXI wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 125-138.
 6. Kubiczek J. (2020), Partycypacja obywatelska jako narzędzie zwiększania efektywności jednostek samorządu terytorialnego [w:], Krzysztofek A. (red.), "Zarządzanie i logistyka w XXI wieku. Kierunki rozwoju", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 63-78.  
 7. Kubiczek J. (2020), Insurance as a compensate method for the financial consequences of accidents with an indication of tourist services consumers in Poland [w:], Smyczek S. (red.), "Consumer Rights Protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 212-223. 
 8. Kantor A., Kubiczek J. (2020), Działalność biznesu na rzecz kultury w kontekście koncepcji CSR [w:] Reformat B., Kwiecień A (red. nauk.), "Biznes w kulturze – kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 41-52.
 9. Kubiczek J., Pietrzyk A. (2020), Kluby sportowe i ich działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Reformat B., Kwiecień A (red. nauk.), "Biznes w kulturze –  kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 99-108.
 10. Kubiczek J. (2020), Quo Vadis, Polsko? Analiza wskaźników makroekonomicznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 60-72.
 11. Kubiczek J. (2020), Zagadnienia ekonomiczne we Władcy Pierścieni [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 73-81.
 12. Kubiczek J. (2019), Statystyczna analiza decyzji jako metoda wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności [w:] „Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe część II", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 86-96.
 13. Kubiczek J. (2019), Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVI. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 74-81.  
 14. Kubiczek J. (2019), Personel medyczny – ekonomiczne uwarunkowania zawodu a jakość usług medycznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 36-43.
 15. Blinda P., Kubiczek J. (2019), Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 495-505.
 16. Kubiczek J. (2019), Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce – analiza i porównanie ofert [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XIII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 105-117.
 17. Bochenek M., Kubiczek J. (2019), Społeczeństwo obywatelskie – geneza pojęcia i jego współczesny aspekt [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 27-41.
 18. Kubiczek J., Wydmański W. (2019), Transformacja systemowa w Polsce z perspektywy pokolenia Z [w:]  "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 238-249.
 19. Kubiczek J. (2019), Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 227-237.
 20. Kubiczek J. (2019), Modele DSGE, narzędzie wspomagania polityki pieniężnej [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe, część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 216-226 (błędnie opublikowane w Naukach humanistycznych i społecznych część I).
 21. Kubiczek J, Kopeć J. (2019), Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 81-86.
 22. Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – budowa scenariuszy [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 71-75
 23. Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 76-80.
 24. Kubiczek J. (2019), Wyzwania instytucji kultury w zakresie marketingu i sponsoringu przez biznes [w:] Reformat B., Kwiecień A. i Nocoń A. (red.),"Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury", s. 41-50.
 25. Kubiczek J. (2018), Wielowymiarowe znaczenie pieniądza [w:] "Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów", Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, s. 88-98.
 26. Kubiczek J. (2018), Wizualizacja wyników badań naukowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 159-174.
 27. Kubiczek J. (2018), Analiza zjawiska bezrobocia i jego dynamiki w Polsce w latach 2012-2017 [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018 cz. II, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 187-203.
 28. Kubiczek J. (2018), Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 77-80.
 29. Kubiczek J. (2018), Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 156-163.
 30. Kubiczek J. (2018), Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego [w:] S. Kamiński (red.) "PN Statystyka publiczna a samorząd terytorialny", nr 518, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-110.