Statystyka – tryb poprawkowy

Wyniki egzaminu poprawkowego przeprowadzonego 7.03.2020 przez dr Joanna Trzęsiok dla kierunku Finanse i Rachunkowość (st. niestacjonarne, 1 stopień)

Ekonometria

Materiały przygotowane przez dr Joannę Trzęsiok  dla kierunku Finanse i Rachunkowość (st. niestacjonarne, 1 stopień, 2 rok, sem. letni 2019/20)

Metody ilościowe w finansach

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku Rachunkowość i Podatki (st. niestacjonarne, 1 stopień, 1 rok, sem. letni 2019/20)

Metody klasyfikacji w badaniach rynku

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku Analityka Gospodarcza (st. stacjonarne, 2 stopień, 1 rok, sem. letni 2019/20)

Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku Finanse i Rachunkowość (st. stacjonarne, 1 stopień, 3 rok, sem. letni 2019/20)

Matematyka na kierunku FiZOZ

Materiały przygotowane przez dr Joannę Trzęsiok dla kierunku FiZOZ (1 stopień, 1 rok, sem. zimowy 2019/20)

Metody i algorytmy optymalizacji

Materiały przygotowane przez dr Joannę Trzęsiok dla specjalności Analityk finansowy (FiR, 1 stopień, 3 rok, sem. zimowy 2019/20)

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Statystyka na kierunku FiR

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku Finanse i Rachunkowość (1 stopień, 2 rok, sem. zimowy 2019/20) 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Statystyka na kierunku FiZOZ

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku FiZOZ (1 stopień, 2 rok, sem. zimowy 2019/20)

Statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku Finanse i Rachunkowość (2 stopień, 1 rok, sem. zimowy 2019/20)

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Materiały przygotowane przez dr Joannę Trzęsiok dla kierunku Analityka Gospodarcza (st. stacjonarne, 2 stopień, sem. zimowy 2019/20)

Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach

Materiały przygotowane przez dr Dorotę Rozmus dla kierunku FiR (1 stopień, 3 rok, studia niestacjonarne, sem. zimowy 2019/20)

Seminarium dyplomowe

Materiały przygotowane przez dr Joannę Trzęsiok dla kierunku FiR (sem. letni 2019/20)

Seminarium magisterskie

Materiały przygotowane dla kierunku FiR (WFiU, st. niestacjonarne, 2 stopień, sem. letni 2019/20)