Podręczniki i monografie

Okładka książki "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R"

Justyna Brzezińska, "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015

 

 

Okładka książki "Metody ilościowe w badaniach marketingowych"

"Metody ilościowe w badaniach marketingowych", Gatnar E., Maciejewski G. (red.), Studia Ekonomiczne nr 195/14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014

Okładka książki "Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R"

"Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011

Okładka książki "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R"

"Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R", Walesiak M., Gatnar E. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Okładka książki "Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji"

Gatnar E., "Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Okładka książki "Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych"

"Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Okładka książki "Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych"

Gatnar E., "Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003

Okładka książki "Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji"

Gatnar E., "Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001

Okładka książki "Symboliczne metody klasyfikacji danych"

Gatnar E., "Symboliczne metody klasyfikacji danych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998