Podręczniki i monografie

Justyna Brzezińska, "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015

 

 

"Metody ilościowe w badaniach marketingowych", Gatnar E., Maciejewski G. (red.), Studia Ekonomiczne nr 195/14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014

"Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011

"Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R", Walesiak M., Gatnar E. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Gatnar E., "Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

"Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych", Gatnar E., Walesiak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Gatnar E., "Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003

Gatnar E., "Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001

Gatnar E., "Symboliczne metody klasyfikacji danych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998