PUBLIKACJA

Tekst referatu może być napisany w języku polskim lub angielskim i powinien zawierać maksymalnie do 22.000 znaków (wraz z abstraktem w j. polskim oraz j. angielskim, przypisami i bibliografią).

Wszystkie referaty będą recenzowane i po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz spełnieniu przez Autorów wymogów formalnych zostaną opublikowane w: 

A. Studiach Ekonomicznych – Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 punktów MNiSW)

1. Wskazówki dla Autorów:

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Pliki_do_pobrania/Wymagania_techniczne_SE.pdf

2. Szablon:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Pliki_do_pobrania/Szablon_artykulu.pdf

3. Poglądowy artykuł po składzie:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Pliki_do_pobrania/Art_po_skladzie.pdf

4. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Oswiadczenie_wersja_polska.pdf

 Oświadczenie Autora proszę dostarczyć pocztą tradycyjną lub na Konferencję.

 

B. Journal of Economics and Management (12 punktów MNiSW)

1. http://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html


2. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Oswiadczenie_wersja_angielska_01.pdf

Oświadczenie Autora proszę dostarczyć pocztą tradycyjną lub na Konferencję.