Terminy, opłaty i miejsce konferencji

 

TERMINY:

1.        Termin zgłoszenia uczestnictwa

30.09.2018 r.

2.        Termin złożenia streszczenia referatu

15.10.2018 r.

3.        Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

30.09.2018 r.

4.        Termin złożenia pełnego tekstu referatu (w formie elektronicznej)

30.11.2018 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

1.      1 200 zł i obejmuje:

-        materiały konferencyjne,

-        koszty publikacji (w tym recenzji),

-        zakwaterowanie i wyżywienie;

-        uroczystą kolację.

2.      800 zł i obejmuje:

-        koszt publikacji (w tym recenzji).

 

Opłatę należy wnieść przelewem bankowym na rachunek ING Bank Śląski S.A.: 

 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 51, 40-288 Katowice

Tytuł wpłaty: Innowacje 2018, imię i nazwisko uczestnika

 

Wniesienie opłaty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konferencji. 

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Wisła, Hotel Stok