Specjalność: Menedżer bankowy - NOWOŚĆ !!!

Pierwsza specjalność dopasowana do potrzeb i oczekiwań rynku, której program został uzgodniony z przedstawicielami największych polskich banków. W pracach nad programem specjalności udział wzięli m.in. przedstawiciele PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego, Getin Banku, Deutsche Banku oraz Narodowego Banku Polskiego.

 

Celem kształcenia na specjalności Menedżer bankowy jest przygotowanie absolwentów do kierowania komórkami i jednostkami organizacyjnymi banku. W ramach specjalności rozwijane będą umiejętności wykorzystania technik i narzędzi zarządzania bankiem oraz kompetencje społeczne związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi. Ponadto specjalizacja umożliwi studentom utrwalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas realizacji pierwszego stopnia kształcenia.

 

Unikatowość specjalności opiera się na trzech filarach:

  • dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej w celu zwiększenia stopnia zatrudnialności absolwentów,
  • zwiększeniu konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym poprzez umożliwienie im przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego,
  • umożliwieniu absolwentom aplikowania o pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.