Studia są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności do osób: 

  • będących już pracownikami banku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
  • przygotowujących się do egzaminów w systemie standardów kwalifikacyjnych – Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB),
  • zamierzających podjąć pracę w sektorze bankowym,
  • pracujących poza sektorem bankowym, ale chcących poznać uwarunkowania, instrumenty i metody stosowane przez banki we współpracy z firmami jako swoimi klientami.

 

Studia opierają się na formule aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach (metody aktywizujące typu ćwiczenia, przykłady, symulacje, case studia) i mają na celu: 

  • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania banków (elementy organizacji, zarządzania, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych),
  • nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się metodami i instrumentami charakterystycznymi dla działalności operacyjnej banków,
  • pozyskanie wiedzy z zakresu zmian, jakie mają miejsce w bankowości (Bazylea 3, nadzór instytucjonalny)

 

Kierownikiem Studiów Podyplomowych "Działanie banków uniwersalnych" jest prof. UE dr hab. Mirosława Capiga

Szerzej: https://www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow-podyplomowych/dzialanie-bankow-uniwersalnych/informacje-o-kierunku.html