Dlaczego to robimy?

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize

W 2o19 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frisch’a oraz Jana Tinbergen’a pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE  z pracownikami Katedry, zainicjowali w 2o18 r. cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie.

Formuła spotkań opiera się na otwartej dla wszystkich zainteresowanych dyskusji dotyczącej znaczenia prac wybranego laureata, poprzedzonej wprowadzeniem prelegenta, które stanowić będzie punkt wyjścia dla twórczej dyskusji, której kierunek nadawać będą jej uczestnicy.