Szóste Kolokwium Noblowskie (termin i miejsce)

Od 2018 r. odbyło się pięć kolokwiów noblowskie poświęcone dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona oraz Douglassa Northa. W imieniu swoim oraz dr hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE oraz pracowników kierowanych przez nas Katedr chcielibyśmy zaprosić pracowników i studentów Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte naukowe zebranie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2o2o r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet (kod spotkania: meet.google.com/yrn-pkpg-bmf).

Ekonomistą którego dorobkowi poświęcone zostanie kolokwium będzie laureat Nagrody Nobla z 2001 r. Michael Spence. Prelegentem będzie mgr Łucja Waligóra asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

dr hab. Artur Walasik, prof. UE
Kierownik Katedry 

 

Materiały do pobrania