600 lecie stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji

W roku 2014 Rzeczpospolita Polska oraz Republika Turcji obchodzą rocznicę 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Jest to wyjątkowe wydarzenie w historii zarówno europejskiej, jak również światowej dyplomacji.


Oficjalne kontakty polsko – tureckie sięgają roku 1414, kiedy to misja dyplomatyczna wysłanników polskiego króla Władysława Jagiełły miała doprowadzić do zakończenia konfliktu pomiędzy królem węgierskim Zygmuntem Luksemburczykiem a władcą Imperium Osmańskiego sułtanem Mehmedem I Çelebi.

W dniach od 5 maja do 9 maja 2014 r. z wizytą w Turcji przebywał dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na zaproszenie Dokuz Eylül University podczas ceremonii otwarcia 7th International Week nasz pracownik wygłosił wykład inauguracyjny "Old Friends, New Leaders: 600 years of Polish - Turkish Diplomatic and Economic Relations". W wydarzeniu uczestniczył również dr Endre Horvath, zastępca sekretarza stanu Ministerstwa Gospodarki Narodowej Republiki Węgierskiej w latach 2010-2011, a obecnie pracownik naukowy Kodolanyi Janos University of Applied Sciences.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy wsparciu i zaangażowaniu Katedry Finansów oraz Faculty of Business Dokuz Eylül University (Turcja) zamierza opublikować wydanie okolicznościowe naszego czasopisma naukowego "Journal of Economics and Management" upamiętniające sześciowiekową rocznicę stosunków polsko – tureckich pod roboczym tytułem: "Contemporary Issues in Finance, Economics and Management from Polish, Turkish and European Perspective".